Ibn Zura

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (سُوۡرَةُ الفَاتِحَة 6)

Ta Qangara dumal elle akah sugte'nnah Yalla lih tan. Yalli ta Qangarat kullim gineeh, ginnimteemik a Qangara maleh ginnimtem matan (Jean 1:3-4).

Masiicinni Masiic barsal soola diini. Numma numma Masiictit isinni Rabbih yaabah rammitaanah. Yaasusul taamino kay yab numma kinniimil yaamine mare. Yalli woo ifu yossokooteeh, too waqdi dite ifuk baxseh. Namma alfih sanatak duma Masiic ardil suge. Biyaakita mara qaffoyseeh saboy kaxxa caacay yeyseedeeh ginnittek yeyseeh, rabe mara yuynuwweeh, wokkeey akke kay mano kee baritto mango marak manot tengele. Nagayna kee goyti nacrur ku amol yanay.

Axxoowu: