Ibn Zura

əgər zülm etmiş bir şəxs yer üzündə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu fidyə verərdi (Quran 10:54)

Dünyanın günahını aradan götürən Allah Quzusu budur! (Yəhyanın 1:29)

Bu gün dünyanın dialoqa böyük ehtiyacı var. İnsanlar isə çox zaman mövcud siyasi və dini rejimlərin yaratdığı süni. Amma Allahın hər kəs haqqında öz planı var. Görmək, dad bilmək və s. kimi duyğular yaşamağa, sağ qalmağa kömək edir. Beləliklə, yaradılmışa baxaraq, biz Yaradanı dərk edirik. Fani insan Allah qarşısında necə saleh ola bilər? İsa? Kimdir bu? İsa Məsih kimdir? İsa Məsih Allahdır? Olunubsa bunun isbatı nedir? Bu suallara kim cavab verəcək?

Suallarınız üçün, əlaqə saxlayın: