Ibn Zura

И ако всеки, който е угнетител, притежаваше всичко на земята, щеше да се откупва с него (Коран 10:54)

Ето Божият Агнец, който взема греха на света! (Йоан 1:29)

Различни религии влизат ежедневно в съприкосновение помежду си. Не може да се отрече, че мюсюлманския и християнския възглед за Бога имат много прилики. Кои са съществените разлики между ислямът и християнството? Исус Бог ли е? Какво мислиш ти? Ако искаме да се покланяме и да служим на истинския Бог, ние също трябва да направим правилния избор.

Към кого мога да се обърна за повече информация?