Ibn Zura

A da ima svaka duša je činila zulm, ono šta je na Zemlji, sigurno bi se iskupljivala time. (Kur’an 10:54)

Evo gle, Janje Božje kole uzima grijeh svijeta! (Ivan 1:29)

Nove priloge dijalogu između kršćana i muslimana. Krščani i Muslimani posjeduju široke mogućnosti dijaloga i razgovora i tolerancija prema onima koji se od drugih razlikuju u religioznim pitanjima. Jer smo svi slabi, nedosljedni, podložni promjenama, greškama. Želiš li duhovno živjeti? Što Biblija? Što je Božji naum sa Zemljom? A zaýto većina ljudi nema izobilan Ěivot? Tko je Isus Krist? li Isus Sin Božiji? Neki kažu da je bio samo dobar čovjek. Treba li?

Pitanja? Kontakt: