Ibn Zura אם יש לך ספק של מה שיש לנו נשלחתי אליך, לשאול את מי שקורא את הספר לפני שאתה. האמת באה לך מן האדון שלך, ולכן לא תהיה של הספקנים (10:94קוראן) הביטו! הנה שה האלוהים הנושא את חטאי העולם (1:29 יוחנן)

אהבת אלוהים צריך להיות המקור העיקרי של מעשינו. מי שיקרא את הקוראן עשוי לקבל את הרושם שמוחמד והקוראן מטיפים לשלום. האם זה נכון? התשובה לכך היא דיאלוג. כמובן, דתות שונות מצהירות על בלעדיות. מי האישיות יוצאת הדופן ביותר בכל הזמנים? ישוע המשיח? האם אמונה בישוע הינה הדרך היחידה להגיע לגן עדן? איך מגיעים לגן עדן? כפי שאמרו חז"ל: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה.

אפשר להשאיר הודעה. צרו קשר: