Ibn Zura

Հիսուսի ծնունդը հրաշք էր (Ղուրան 19:16-26)

Յիսուս նրանց ասաց: «Ես եմ Ճանապարհը եւ Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը» (Յովհաննէս 14:6)

Իսլամ: Քրիստոնեություն: Ի՞նչ է ճշմարտութիւնը: ես ի՞նչ պէտք է անեմ, որ փրկուեմ:

Կապ մեզ հետ: