Ibn Zura

Ewan kesên ku cewr kirine hene! heke hemû heyîyên di zemîn da heyî ji bona yekê wan rabe, wê ewan heyan hemûşkan di gerewa xwe da bide ku bi xweber fereste be. (Sûreta Yûnus ayet: 54)

Va ye! Berxê Xwedê yê ku gunehên dinyayê radike. (Yûhenna 1:29)

Ma mirov dibêje qey hûn çu caran nikarin di jîyanê de şiverêyek an jî aramancek bibînin? Ma we pirr derî ceribandî, da ku bi tenê fêr bibin tiştê ku li paş wan e vala û bêwate ye? Pêşnûmaya xelasîyê/riya xelasîyê çî ye? Bexşandin çî ye û çima ez pê hewce me? Ma Bexşandin heye? Îsa Mesîh kî ye? Ma Îsa Xwedê ye?

Têkilî: