Ibn Zura

Напсини ыпластыктардан аруулаган адам сөзсүз түрдө ийгиликке жетти (Шамс сүрөсү, 9)

Карагыла, адамзаттын күнөөсүн мойнуна ала турган Кудайдын Козусу келатат! (Жакан 1:29)

Адам өзүнүн ойун жана максатын сөз аркылуу түшүндүрөт. Сенин сөздөрүң сендеги адамдын жыйынтыгы жана сөз сенин рухуңду чагылдырат. Сен жарыкка келдиң беле, же дале болсо өзүңдү караңгыда жашырып жүрөсүңбү? Сен Кудайды билгиң келеби? Ыйса Пайгамбар бул өзү ким? Ыйса Кудайбы?

Биз менен байланыш. Контакты: