Ibn Zura

Vesk mus teisingu keliu (Koranas 1:6)

Jėzus jam sako: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane (Jono 14:6)

Islamas? Krikščionybė? O kas yra tiesa? Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?

Turite Daugiau informacijos ar noritas pakomentuoti?