Ibn Zura

Tariho amin’ny làlana mahitsy izahay (Kor’any 1:6)

Fa hoy Jesosy taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana (Joany 14:6)

Islam? Kristianisma? Inona no marina? Inona no mety hataoko, mba hovonjena aho?

Raha misy fanontaniana tsy hitanao ato na raha mila fanazavana fanampiny: