Ibn Zura

Dan kalau setiap diri yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu (Qur’an 10:54)

Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia! (Yohanes 1:29)

Laman web Ibn Zura ini adalah sebuah dialog Kristian-Muslim, yang tidak bermaksud untuk menyerang atau menyinggung kepercayaan sesiapa pun, melainkan menolong orang dalam pencarian jawapan mereka masing-masing. Orang Muslim yang memasuki alam (dunia) kehidupan orang Kristian ingin memahami para pengikut Yesus Kristus ini serta cara hidup mereka. Orang Muslim bermaksud untuk memahami hakikat kekristianan. Sebagai seorang Muslim, anda pun memerlukan bukti tentang agama anda sendiri. Berbagai-bagai pertanyaan yang wajar muncul dalam fikiran setiap manusia, seperti: Bagaimanakah saya boleh diisytiharkan benar? Siapakah Yesus itu? Apakah Isa di dalam Al-Qur’an sama dengan Yesus di dalam Alkitab? Benarkah Dia hanyalah salah satu dari kalangan nabi Allah?

Ada pertanyaan? Sila hubungi kami: