Ibn Zura

Om en urettferdig sjel eide alt på jorden, ville han prøve å løskjøpe seg med det. (Sura 10:54)

Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Johannes 1:29)

Dialogen har til hensikt å forstå den andre og å etablere samarbeid på tvers av religionsgrensene. For hver enkelt troende som møter en annen troende, arter møtet seg litt forskjellig. Å tenke er å søke etter sannhet. Har livet mer å by på ? At det finnes en plan for ditt liv? Kan Jesus Kristus være svaret? Hvem er Jesus Kristus?

Send oss gjerne kommentarer, spørsmål, tips eller forslag om innhold du ønsker på: