Ibn Zura

Správne nás usmerni na cestu rovnú (Korán 1:6)

A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa (Jána 14:6).

Islam? Kresťanstvo? Čo je pravda? Čo mám činiť, aby som bol spasený? Pôjdem do raja či do pekla? Kto je Ježiš?

Taktiež uvítame Vaše návrhy, ktoré budú podnetné, inšpiratívne a pomôžu nám neustále sa zlepšovať. Kontaktujte nás prosím: