Ibn Zura

Če dvomiš o Koranu, ki sem ti ga dal, pojdi in beri Biblijo ali vprašaj ljudi, ki so jo brali. Resnica je že odkrita (Koran 10:94)

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Janez 14:6)

Islam? Krščanstvo? Kaj je resnica? Kaj naj storim, da se rešim?

Kontakt oglasite se: