Ibn Zura

Waxay qirteen dambigoodii waxaana u sugnaatay fogaansho Naarta Saciiro ehelkeeda
(Suurat Al-Mulk 11)

Oo wuxuu yidhi, Bal eega Wanka Ilaah ee dembiga dunida qaadaya
(Yooxanaa 1:29)

Ma mooddaa inaadan weligaa heli Karin hab ama dan nololeed? Oo ma aragtay waxa ka dambeeyaa yihiin marnaan iyo macno la’aan? Runtu waa maxay? Cafis waa maxay? Maxaanse uga baahanahey? Sidee baan u Heli Karaa in Dambiyadeyda oo dhan alle iga cafiyo? Ma yahay Ciise Waddada kaliya ee Janada?

Warar dheeraad ah? Su’aal?