Ibn Zura

Om en ond själ skulle äga allting på jorden,skulle den villigt erbjuda det som lösen (Koranen 10:54)

Där är Guds lamm som tar bort världens synd (Johannes 1:29)

Vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer och kristen-muslimsk dialog på alla nivåer. De svåra frågorna diskuteras flitigt. Är Allah bortom och står över förnuftet? Får Koranen underksastas förnuftets analys? Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Detta ställer vissa frågetecken om huruvida Jesus från början bara var en profet enligt islam eller om det ligger någon mer innebörd i detta som kan spåras till kristendomen.

Har ni någon annan uppfattning eller håller ni med? Dela gärna med er av era erfarenheter! Frågor? Kontakt: