Ibn Zura

Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik olsaydı,azabı gördükleri zaman hepsi içteniçe pişmanlık duyarakkendisini kurtarmakiçin onu feda ederdi (Kuran-ı Kerim 10:54)

İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! (Yuhanna 1:29)

İbn Zura’ya ait olan bu site bir Hristiyan-Müslüman diyaloğundan ibaret olup, hiç kimsenin inancına saldırma veya inancını rencide etme amacını taşımamakta, aksine insanların yanıtlara ulaşmak için yaptıkları araştırmalarda kendilerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hristiyan ortamlarına giren müslümanlar İsa Mesih inanlılarını ve onların yaşam biçimlerini anlamaya çalışırlar. Ayrıca, Hristiyanlığın tabiatını kavramakla yakından alakadardırlar. Genellikle, bir müslüman olarak, kendi dininiz hakkında kanıt elde etmek istersiniz. Bunlar her insanın sorgulayacağı gayet normal sorulardır: Nasıl doğru kılınabilirim? İsa Kimdir? Kuran’da anlatılan İsa’yla, Kutsal Kitap’ta anlatılan İsa aynı mıdır? O hakikaten sadece herhangi bir peygamber miydi?

Sorunuz var mı? Lütfen bize ulasin: