Ibn Zura

Безләрне туры юлга күндер! (Коръән 1:6)

Гайсә аңа: – Мин – юл, хакыйкать һәм тормыш. Атам янына алып бара торган Миннән башка юл юк (Иоанн 14:6)

Ислам? Христианлык? Нәрсә ул хакыйкать? Котылу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?

Cорау биру, перейдите по ссылке: