Ibn Zura

Sikhokelele eNdleleni ethe Tye (Qur’an 1:6)

Uthi uYesu kuye, Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi; akukho namnye uzayo kuBawo, engezi ngam (Uyohane 14:6)

Inkolo yamaSilamsi? Inkolo yamaKrestu? Yintoni na yona inyaniso? Ndimelwe kukuthini na, ukuze ndisindiswe?

Qhagamshelana nathi: