Ibn Zura

ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٲطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (سُوۡرَةُ الفَاتِحَة 6)

PaꞋin si Isa si iye, “Aku inin lān tudju Tuhanin, aku poꞋon sasuku mabennalin, duk aku poꞋon umulin. GaꞋ niyaꞋ tapī si Samaku Tuhanin bang dumaꞋin aku palabeyannen (Yahiya 14:6)

Bang a'ahin magāgama ga'i maghinang la'at. Islam? Nasarani? Ine teꞋ mabennalin? Bang addil a'ahin ga' niya' dusene. A'ahin kēmon mole' si ahilat. MeꞋ tuwan, ine subey hinangku duk ku timbul?

Salassayan?